668 840 286     
 
Instrukcje użytkowania i konserwacji
 
Instrukcje użytkowania i konserwacji
 
 
 
 
W celu utrzymania wszystkich walorów użytkowych produkowanych przez nas wyrobów zalecamy stosowanie się do instrukcji użytkowania oraz przeprowadzanie okresowych konserwacji.
 
 1. Zmiana funkcji okna (rozwier, uchył, mikroszczelina) może być przeprowadzona tylko przy zamkniętym oknie. W trakcie zmiany położenia klamki należy dociskać skrzydło do ramy.
 2.  

 3. Do mycia okien używać dostępnych środków czystości za wyjątkiem środków alkalicznych, rozpuszczalników i gruboziarnistych past czyszczących.
 4.  

 5. 2-3 razy w ciągu roku, po umyciu okien zabezpieczyć powłokę lakierniczą specjalnym preparatem pielęgnacyjnym (Aidol Reiniger, Politur firmy Remmers). Preparat rozprowadzamy miękką szmatką wzdłuż słojów.
 6.  

 7. Dokonywać przeglądów i smarowań ruchomych elementów okuć. Zaczepy, czopy, ruchome listwy przenoszące napęd należy posmarować smarem technicznym lub smarem w sprayu. W razie konieczności regulować luzy wrębowe.
 8.  

 9. Raz w roku dokonywać konserwacji uszczelek, najlepiej przed zimą (gliceryna).
 10.  

 11. Przy braku dopływu powietrza z zewnątrz lub niesprawnej wentylacji, zwłaszcza przy ujemnych temperaturach na zewnątrz pomieszczenia, przy pracach z których wydostaje się dużo wilgoci może wystąpić wyraszanie się pary wodnej na wewnętrznej szybie. Zjawisko to nie stanowi wady okien i można je ograniczyć lub całkowicie wyeliminować poprzez poprawę cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach. Zimą okno rano powinno być otwarte na około 10 minut i czynność ta powinna być powtarzana kilka razy dziennie. Temperatura w pomieszczeniach nie powinna być mniejsza niż 15 stopni Celcjusza.
 12.  

 13. W razie niezrozumienia któregoś punktu lub innego zaistniałego problemu prosimy o kontakt z firmą.